Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Uğur Ömürgönülşen (Müdür) (İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Prof. Dr. Ali Çağlar (YK Üyesi) (İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Prof. Dr. A. Burçin Yereli (YK Üyesi) (İİBF-Maliye Bölümü)

Prof. Dr. Kasım Karataş (YK Üyesi) (İİBF-Sosyal Hizmet Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet Seyitdanlıoğlu (Edebiyat Fakültesi-Tarih Bölümü)

Prof. Dr. Sarp Üner (Tıp Fakültesi-Halk Sağlığı Anabilimdalı)

Yrd. Doç. Dr. Uğur Sadioğlu ( Müdür Yrd.) (İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

 Yrd. Doç. Dr. Aysu Kes Erkul (Müdür Yrd) (İİBF-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü)

Hacettepe Üniversitesi

2016 ©